Volunteer Main Page Guide

Date de publication : 20 février 2020

How to edit content for Volunteer Main Page

Select Pages =>Volunteer Main Page=> Modifier

Change Banner Slider desktop-mobile

Change banner text desktop

Change banner text mobile

 

 

 

 

 

 

 

Change name button, link button

Change content

Change image, content text, con button, link button

Change title video, link video, image